YAYFED'E KARGO İLE BANDROL TALEBİ NASIL YAPILIR?

-Kargo ile yapılan bandrol taleplerinde öğlen saat 12:00’a kadar evrakların eksiksiz olarak YAYFED’e ulaşması halinde bandroller aynı gün kargoya teslim edilir. Öğlen 12:00’dan sonra gelen evrakların bandrolleri ise ertesi iş gününde kargoya teslim edilir.

-Talep sahibi bandrollerinin kargo ile gönderilmesini talep ediyorsa YAYFED hesabına bandrol ücreti ile birlikte kargo ücretini de ödemesi gerekir.

-Bandrollerin kargo ile gönderilmesi talep ediliyorsa YAYFED tarafından talep sahibinin Ek-2: Form-2 veya Ek-2.1: Form-2.1 dilekçe formun­da belirttiği adres bilgisi kargo teslim adresi olarak kabul edilir. Aynı zamanda satış işlemi gerçekleştirildikten sonra dilekçe formunda be­lirtilen cep telefonu numarasına kargo çıkışı hakkında kısa mesaj ile bilgi verilir.

Aşağıda talep sahibinin niteliğine göre bandrol talebinin nasıl yapılacağı sıralanmıştır:

1. Bandrol Taleplerinin Kargo ile Gönderilmesi:

(İşletmeler – Dernek ve Vakıflar – Kamu Kurumları)

-Talep sahibi, “Bandrol Başvurusunda İstenen Belgeler” bölümünde listelenen belgeleri arşiv ve başvuru dosyası olmak üzere iki dosya halinde hazırlar.

-Talep sahibi bu dosyaları başvuru yapılan ilin yer aldığı bölgeye göre ilgili YAYFED birimine dilediği bir kargo firması ile gönderebilir.

-Gönderilen belgelerin eksiksiz olması halinde YAYFED tarafından satış işlemi gerçekleştirilir. Evraklarda eksiklik olması halinde ta­lep sahibinin dilekçe formunda belirttiği cep telefonu numarasına YAYFED tarafından bilgi dönüşü yapılır. Bu tarihten itibaren bir ay içerisinde eksik evraklar tamamlanmazsa talep iptal edilir.

-Bandroller, arşiv dosyası ve iki nüsha Bandrol Talep Formu - Taahhüt­name kargo şirketi görevlisi tarafından yetkili kişiye veya vekâletname ile yetkilendirilen vekile kimlik kontrolü ile teslim edilir. Teslim alan kişi, Bandrol Talep Formu - Taahhütnameleri kaşeleyip, imzalayarak bir nüshasını kargoyu getiren görevliye YAYFED’e geri götürülmek üzere teslim eder.

-Bandroller, Bandrol Talep Formu - Taahhütnamede belirtilen yet­kili kişi dışında kesinlikle başka bir kişiye teslim edilmez. Yetkiliye veya vekile ulaşılamaz ise bandroller YAYFED’e geri teslim edilir. YAYFED tarafından talep sahibinin dilekçe formunda belirtilen cep telefonu numarasına bandrollerin tesliminde yetkiliye veya vekile ulaşılamadığı bilgisi gönderilir. Bu tarihten itibaren üç ay içerisinde talep sahibi bandrollerin yeniden gönderilmesi için YAYFED’e yazılı talepte bulunmadığı takdirde bandroller imha edilir. Bununla ilgili herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

2. Bandrol Taleplerinin Kargo ile Gönderilmesi:

(Gerçek Kişiler)

-Talep sahibi, “Bandrol Başvurusunda İstenen Belgeler” bölümünde listelenen belgeleri bir dosya halinde hazırlar.

-Talep sahibi dosyasını başvuru yapılan ilin yer aldığı bölgeye göre ilgili YAYFED birimine dilediği bir kargo firması ile gönderebilir.

-Gönderilen belgelerin eksiksiz olması halinde YAYFED tarafından satış işlemi gerçekleştirilir. Evraklarda eksiklik olması halinde ta­lep sahibinin dilekçe formunda belirtilen cep telefonu numarasına YAYFED tarafından bilgi dönüşü yapılır. Bu tarihten itibaren bir ay içerisinde eksik evraklar tamamlanmazsa talep iptal edilir.

-Bandroller ve iki nüsha Bandrol Talep Formu - Taahhütname kargo şirketi görevlisi tarafından gerçek kişiye veya vekâletname ile yet­kilendirilen vekile kimlik kontrolü ile teslim edilir. Teslim alan kişi, Bandrol Talep Formu - Taahhütnameleri imzalayarak bir nüshasını kargoyu getiren görevliye YAYFED’e geri götürülmek üzere teslim eder.

-Bandroller, Bandrol Talep Formu – Taahhütnamede belirtilen yetkili kişi dışında kesinlikle başka bir kişiye teslim edilmez. Gerçek kişiye veya vekile ulaşılamaz ise bandroller YAYFED’e geri teslim edilir. YAYFED tarafından talep sahibinin dilekçe formunda belirttiği cep telefonu numarasına bandrollerin tesliminde gerçek kişiye veya vekile ulaşılamadığı bilgisi gönderilir. Bu tarihten itibaren üç ay içerisinde talep sahibi bandrollerin yeniden gön­derilmesi için YAYFED’e yazılı talepte bulunmadığı takdirde bandroller imha edilir. Bununla ilgili herhangi bir geri ödeme yapılmaz.