YAYFED 2015 Yılı Verilerini Açıkladı

YAYFED faaliyetlerine başladığı 2011 yılından bu yana yayıncılık sektöründe 5. yılını tamamladı. 2012 yılından itibaren sektörün bandrol taleplerini karşılayan tek kurum olan YAYFED'in 2015 Aralık ayı verilerine göre 24.393.462 kitap yayımlanmıştır. 2014 Aralık ve 2015 Aralık verileri karşılaştırıldığında adet bazında yaklaşık aynı adette bandrol talebi karşılanmıştır. 2015 Aralık ayına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır.

Türler Toplamı Aralık Ayı Verileri 2015 Yılı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 6.015.389 (%25) 63.927.760 (%17)
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 1.948.850 (%8) 19.063.842 (%5)
Çocuk-Gençlik Kitapları 3.019.574 (%12) 30.292.818 (%8)
İnanç Kitapları 3.020.310 (%12) 52.719.114 (%14)
Akademik Yayınlar 425.920 (%2) 5.218.990 (%1)
Eğitim Kitapları 9.798.302 (%41) 206.020.366 (%55)
İthal Kitaplar 165.117 6.811.473
Toplam 24.393.462 384.054.363

Yıllık bazda değerlendirecek olursak 2015 yılının bir önceki yıla göre %12 lik bir büyüme ve 384.054.363 adet ile bütün zamanların en yüksek adetine ulaştığını görmekteyiz. Geçmiş faaliyet dönemlerimizi ele aldığımızda yıllık bazda istikrarlı bir büyüme çizgisi devam etmektedir. Bu dönemde yayımcılık sektöründeki büyüme ülke ekonomik büyümesinin çok üzerinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı için büyüme eğiliminin artarak devam edeceğini öngörmekteyiz. Elimizdeki veriler ışığında 2010 yılından itibaren yapılan, bandrol satışına ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır.

Yıllık Bandrol Satış Grafiği

2015 yılı ithal edilen kitap sayısını incelediğimizde ise sayının 6,81 milyon adet olduğunu görmekteyiz. Bu adet ile ithal kitap yayımcılık pastası içerisinde %2'lik bir orana karşılık gelmektedir. Sırası ile 2013 ve 2014 yıllarında 6,3 milyon adet ve yine %2'lik orana sahiptir. İthal kitaptaki büyüme %8 ile yayımcılık sektörünün genel büyümesinin gerisinde kalmıştır.

Yurt içinde basımı gerçekleştirilen eserleri kategorik olarak ele aldığımızda %55 oranla Eğitim yayınları sektörün en önemli faaliyet alanıdır. Kategorik dağılım olarak son üç yıla ilişkin grafikler aşağıda yer almaktadır.