YAYFED 2016 Yılı Bandrol Verilerini Açıkladı

YAYFED 2016 Yılı Verileri

Aralık ayı ile birlikte 2016 yılını da geride bırakmış bulunmaktayız. Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz 2011 yılından itibaren ürettiğimiz veriler neticesinde yılın sonunda ulaşılan bandrol talebi yıl başındaki ön görülerimiz ile tamamen örtüşmüştür. Geçmiş yılardaki talep adetlerini değerlendirmeye aldığımızda şu tablo sektörün çift haneli büyüme gösterdiği yılları takip eden dönemde tek haneli bir büyüme ile karşılaşmaktayız. Ancak yıl içerisinde ulaştığımız adetler zaman zaman sektörün iki yıl üst üste %10’un üzerinde bir büyüme gerçekleştireceği yönünde işaretler verdi. Fakat son çeyrekte gerçekleşen talepteki düşme, görmeyi arzu ettiğimiz neticeye ulaşmamızı engelledi.

Bu bağlamda 2016 yılında yayınlanan kitap âdeti 404.129.293 adet olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı toplamı ise 384.054.363 adet olarak gerçekleşmiş idi. Bu da bir önceki yıla göre %5,2 lik bir büyümeye karşılık gelir. Yıl başındaki öngörülerimiz ile uyumlu olsa da yıl içerisinde ulaştığımız yüksek ivmenin devam etmemesi, özellikle yılın ikinci yarısında ülkemizde yaşanan sıra dışı hadiseler ve global sorunlar dikkate alındığında 2016 yılı yayıncılık sektörü açısından başarılı geçirilmiş bir yıl olmuştur. Yayıncılık sektörü ülkemizin ekonomik büyümesine pozitif yönde katkısını sürdürmüştür. 2017 yılına yönelik bu katkının, genel teamüllerimiz dahilinde çift haneli bir katkı olacağını Öngörmekteyiz. Sektörümüz gerek kültürel gerekse ekonomik açıdan ülkemizin emin adımlarla ilerlenen aydınlık geleceğine büyük katkılar yapmaya devam edecektir.

Eylül 2016

 

Aralık Ayı Verileri

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2016 yılı Aralık ayında talep edilen bandrol sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzdesel bir değişiklik göstermeyerek yaklaşık aynı adette gerçekleşti. Aralık ayında toplam 24.365.771 adet kitap yayımlandı. Talep edilen bu adetler öngörülerimiz ile uyumlu olup genel olarak olumlu bir ayı ve yılı geride bırakıyoruz.

Eylül 2016

2016 Yılı Kategori Dağılımı

2016 yılında yayımlanan kitapların yaklaşık %16'sını yetişkin araştırma, inceleme kitapları, %5'ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %8'ini çocuk ve gençlik kitapları, %13'ünü inanç kitapları, %1'ini akademik yayınlar, %1’ini ithal kitaplar ve %56'sını eğitim alanındaki kitaplar oluşturdu.

Türler Toplamı 2016 Yılı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 65.234.178
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 20.226.792
Çocuk-Gençlik Kitapları 32.459.781
İnanç Kitapları 50.454.835
Akademik Yayınlar 4.997.328
Eğitim Kitapları 224.968.715
İthal Kitaplar 5.787.664
Toplam 404.129.293
Temmuz 2016

 

Aralık Ayı Kategori Dağılımı

Aralık ayında yayımlanan kitapların yaklaşık %24'ünü yetişkin araştırma, inceleme kitapları, %7'sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %15'ini çocuk ve gençlik kitapları, %13'ünü inanç kitapları, %1'ini akademik yayınlar, %0,4 ünü ithal kitaplar ve %39'unu eğitim alanındaki kitaplar oluşturdu.

Türler Toplamı Aralık Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 5.880.788
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 1.642.417
Çocuk-Gençlik Kitapları 3.716.229
İnanç Kitapları 3.253.940
Akademik Yayınlar 280.260
Eğitim Kitapları 9.487.260
İthal Kitaplar 104.877
Toplam 24.365.771
Temmuz 2016