YAYIMCI MESLEK BİRLİKLERİ FEDERASYONU 4. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) 4. Olağan Genel Kurulu, 20 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00’de Armada Hotel Ahırkapı Sokak No: 24, Cankurtaran, Sultanahmet İstanbul adresinde toplandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve Görevli Uzman Yardımcısı Ahmet Yener Koçak hazır bulundu.

Eylül 2016

 

Açılış ve yoklamanın ardından toplantı gündemi okundu. Kontrol edilen katılımcı listesinde 140 delegenin hazır olduğu ve toplantı yeter sayısına ulaşıldığı tespit edilerek genel kurul gündem okunarak başlatıldı.

Eylül 2016

 

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından genel kurul divan seçimi gerçekleşti. Seçimde Divan Başkanlına Gazi Altun, Divan Başkan Yardımcılığı görevine Mustafa Aksoy ve katip üyeliklere İsmail Tekten, Seda Alpegemen oy birliği ile seçildi.

Eylül 2016

 

Protokol konuşmaları kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü Hamdi Turşucu; bir selamlama konuşması yaptı ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın Genel Kurula mesajlarını iletti.

Eylül 2016

 

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Doğru tarafından sunuldu. Hazırlanan çalışma raporunun bütün üyelere dağıtıldığı, ayrıca sunum eşliğinde 2015-2017 faaliyet döneminde yapmış oldukları çalışmaları tek tek paylaştı. Ardından Mali Rapor Yönetim Kurulu üyesi M. Burhan Genç tarafından sunuldu.

Eylül 2016

 

Denetim Kurulu raporu Tayfur Esen tarafından sunuldu. Haysiyet Kurulu ve Teknik Bilim Kurulu raporlarının okunması ile kurul delegelerine 2015-2017 dönemine yönelik yapılan sunumlar tamamlanmış oldu. Bütün kurulların ibrasından sonra Tüzük değişikliği ile ilgili teklife geçildi. Teklifte yer alan Tüzüğün 19. Ve 20. Maddelerine yönelik değişiklik önerisi oy birliği ile kabul edildi. 2017-2019 dönemine ilişkin tahmini bütçenin ibra edilmesinin ardından Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu 2017-2019 dönemi yönetim kurulunun seçilmesine geçildi.

Eylül 2016

 

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği, Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği ve Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği tarafından oluşturuşmuş olan Federasyonumuzun dördüncü dönem görev yapacak olan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Teknik Bilim Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçimi gerçekleşti. Kurulların seçimi divana sunulan tek liste ve kullanılan 130 oyun 125’inin geçerli sayıldığı oylama sonucunda tamamlanmış oldu.

Eylül 2016

 

Münir Üstün, Erdal Karakaya, Murat Köse, Celal Musaoğlu, Mehmet Burhan Genç, K. Emrah Özprinçci, Mustafa Karagüllüoğlu, Hakan Tanıttıran ve M. Ali Çalışkan Yönetim Kurulu için seçilen isimler oldu. Denetim Kurulu ise Gazi Altun, Mustafa Aksoy, Üzeyir Yıldırım ve Ali Can’dan oluştu. Mehmet Kahraman, Hande Demirtaş, Mustafa Çakır ve Durali Karapınar haysiyet kurulu için görev alana isimler olurken Teknik Bilim Kurulu Yavuz Yaman, Oytun Çetin, İsmail Tekten ve Seda Alpegemen’den oluştu. Dilek ve temennilerin paylaşıldığı son bölümde söz alan Celal Musaoğlu; Eğitim Yayılarının yayıncılık için önemi ve FSEK kanunu hakkında görüşlerini paylaştı. Ardından söz alan Metin Celal; korsanla mücadele için Meslek Birliklerimizi ekonomik olarak daha güçlü hale getirilmesi gerekliliğini vurguladı .

Eylül 2016

 

Söz alan Ali Can; Kaynak kitaplar ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Koray Seçkin’in korsanla mücadelenin önemini vurguladığı konuşmasının ardından kürsüye gelen Hakan Tatnıttıran; FSEK kanunu ile ilgili yapılacak ortak çalışmalarının önemini vurguladığı bir konuşma yaptı. Muharrem Kaşıtoğlu’nun sektörün birlik ve beraberliğinin sorunların çözümündeki en büyük güç olduğunu belirttiği konuşmasının ardından söz alan Nezih Başgelen; Dijital korsanla mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Eylül 2016

 

Seçilen yeni yönetim kurulu adına teşekkür konuşmasını gerçekleştiren Münir Üstün ise şunları söyledi: “Her geçen gün güçlenerek devam ettiğimiz, yeni bir enerji ile ve ilk günkü heyecanla görevimize başlayacağımız yeni yönetim dönemimizde de sektörümüz adına çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz. Yayıncılığımızın ve edebiyatımızın her zaman ifade ettiğimiz hak ettiği seviyeye çıkartılması için Yönetim Kurulumuzun ve istisnasız tüm üyelerimizin de etkin katılımıyla çok başarılı projelere imza atacağına yürekten inanıyoruz. Önceki yönetim kurulumuzda yer alan bütün isimlere tek tek teşekkür ediyor, yeni yönetimimizin sektörümüzün bütün paydaşları için hayırlara vesile olması dileklerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.”

Eylül 2016