YAYIMCI MESLEK BİRLİKLERİ FEDERASYONU KURULLARI GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu dördüncü olağan genel kurul sonrası, tüzük gereği yapılması gereken kurullar görev dağılımı için kurullar asıl üyeleri 23 Mayıs 2017 tarihinde Rast Hotel’de toplantı gerçekleştirdiler.

Eylül 2016

 

Dördüncü olan genel kurul sonucunda seçilen üyelerin gerçekleştirdiği bu toplantı sonucunda Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanlığına Münir Üstün, Başkan Yardımcılığı görevine Erdal Karakaya ve Sayman görevine ise Muhammed Ali Çalışkan oy birliği ile seçildi.

Eylül 2016

 

Yönetim Kurulu görevlendirmesinden sonra Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Teknik Bilim kurulu başkanlıkları seçimi yapıldı. Oy birliği ile gerçekleşen görevlendirme neticesinde Denetim Kurulu Başkanlığına Ali Can, Denetleme Kurulu Başkanlığına Hande Demirtaş, Teknik Bilim Kurulu Başkanlığına ise İsmail TEKTEN seçildi. Bütün Kurullarda görevlendirme yapılırken Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonunu oluşturan meslek birliklerinin temsil edilmesi ve sorumluluk üstlenmesine özellikle dikkat edildi.

Eylül 2016

 

Görevlendirmenin ardından ise bütün kurul yetkililerinin katılımı ile Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonunun, kısa orta ve uzun vadede faaliyetlerini hangi alanlarda yoğunlaştırması gerekliliği üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu.

Eylül 2016

 

Eylül 2016