YAYFED Ekim 2017 Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2017 yılı Ekim ayında yayıncılarımızın bandrol talebi 40.006.183 adet olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayındaki bandrol talebi 41.991.518 adet olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırdığımızda yaklaşık %5 oranında basılan kitap sayısında düşüş olduğunu görmekteyiz. Eğitim sisteminde yapılan değişiklikler Eğitim Yayıncılığına yönelik bandrol talebinde düşüşe sebebiyet vermiştir.

 

Eylül 2016

 

Ekim ayı ile birlikte 2017 yılının on ayını tamamlamış olduk. Bu bağlamda 2017’nin ilk on ayında yayıncılar toplam 355.887.334 adet kitap yayınladılar. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 352.421.170 adet olarak gerçekleşmişti. İlk on ay için yayımlanan kitap adeti geçen yıla oranla yaklaşık %1’lik bir büyüme göstermiştir. Sektör büyümesinin bu seviyede kalmasında Eğitim Yayınlarındaki bandrol talebinin bir önceki yıla oranla yaklaşık %8 oranında küçülmesinin önemli etkisi olmuştur. Bu durum, %5 seviyesinde olabilecek sektör büyümesinin, %1 olarak gerçekleşmesini sağlamıştır.

 

Eylül 2016

 

Ekim Ayı Kategori Dağılımı

Ekim ayında yayımlanan kitapların yaklaşık %25’ini yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %8'ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %12'sini çocuk ve gençlik kitapları, %7'sini inanç kitapları, %1'ini akademik yayınlar, %1’ini ithal kitaplar ve %46'sını eğitim alanındaki kitaplar oluşturdu. Ekim ayında kategori dağılımını bir önceki yıl ile karşılaştırdığımızda önemli bir değişim olarak Eğitim Yayınlarının %13’ lük bir düşüş gösterirken; Kültür Yayınlarına yönelik bandrol talebinin aynı seviyede yükselmesi ile Ekim ayı bandrol talebi önceki yıla kıyasla önemli bir düşüş göstermemiştir.

Türler Toplamı Ekim Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 9.744.299
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 3.209.650
Çocuk-Gençlik Kitapları 4.673.051
İnanç Kitapları 2.866.755
Akademik Yayınlar 562.219
Eğitim Kitapları 18.473.029
İthal Kitaplar 477.180
Toplam 40.006.183
Temmuz 2016