YAYFED 2018 Mart Ayı Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayıncılık sektörü, Mart ayı ile birlikte 2018 yılının ilk çeyreğini tamamlamış oldu. Yayıncılarımızın mart ayında Federasyonumuza gerçekleştirdikleri bandrol talepleri beklentilerimize uygun şekilde gerçekleşmiştir. 2018 Mart ayında talep edilen bandrol adeti 33.269.662 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 34.074.443 adet olarak gerçeklemişti. Geçen yıla kıyasla yaklaşık %2 oranında bir düşüş geçekleşmiş gibi gözükse de bu bizim için olumsuz olarak dikkate alınacak bir veri değildir. Geçen yıl mart ayında gerçekleşen bandrol talebi, federasyonumuzun faaliyetlerini sürdürdüğü günden bu yana mart ayları içinde ulaşılan rekor adet olup bu yıl yine bu rakama yaklaşılmış olması bizim için olumlu değerlendirilecek bir durumdur. Nisan ayında yine önceki iki ayda olduğu gibi ciddi bir talep artışı öngörmekteyiz. Sektörümüzün, ülkemiz ekonomi büyümesine paralel olarak büyüme eğilimini sürdüreceğine yönelik pozitif bir yaklaşım içerisindeyiz.

 

Eylül 2016

 

Yılın ilk çeyreğinin sonunda ortaya çıkan tablo yayıncılık sektörü açısından son derece olumludur. Geçen yılın ilk çeyreğindeki toplam bandrol talebi 80.380.641 adet olarak gerçekleşmişken, bu yıl bu rakam 85.141.292 adet olarak gerçekleşmiştir. Oransal olarak %6’lık bir büyüme görmekteyiz. Geçen yıl ile başlayan eğitim yayıncılığına yönelik sorunlar devam etmesine rağmen ortaya çıkan bu artış son derece önemlidir. Eğitim Yayıncılığının 2018 yılının ilk üç ayında, geçen yılın ilk üç ayına oranla yayıncılık pastasındaki payı %36 dan %27 ye gerilemiş olup yaklaşık altı milyon adet daha düşük adette bandrol talep edilmiştir. Diğer taraftan Eğitim Yayınları dışındaki kategorilerimizde büyük bir artış gerçekleşmiştir. Bandrol adeti olarak bu rakam yaklaşık on bir milyon adettir.

 

Eylül 2016

2018 Mart Ayı Kategori Dağılımı

2018 yılı mart ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin, kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %29,6'sını yetişkin inceleme araştırma kitapları, %8,3'ünü yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %18,4'ünü çocuk ve gençlik kitapları, %15,8'ini inanç kitapları, %1,2'sini akademik yayınlar, yaklaşık %26'sını eğitim alanındaki kitaplar ve %0,8’ini ithal kitaplar oluşturdu

 

Türler Toplamı Mart Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 9.837.471
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 2.774.380
Çocuk-Gençlik Kitapları 6.130.229
İnanç Kitapları 5.264.068
Akademik Yayınlar 411.478
Eğitim Kitapları 8.584.033
İthal Kitaplar 268.003
Toplam 33.269.662

 

Temmuz 2016