YAYFED 2018 Nisan Ayı Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’na 2018 Nisan ayında yayıncılarımız tarafından yapılan bandrol talebi beklentilerimize uygun olarak 28.130.594 adet olarak gerçekleşti. 2017 Nisan ayında gerçekleşmiş olan talep 27.739.274 adet idi. Önceki yıl ile kıyasladığımızda yaklaşık %1 oranında bir artış gerçekleşmiş oldu. Yayıncılarımızdan gelen bilgilendirmeler doğrultusunda, bu sınırlı artışın oluşmasını sağlayan etkenlerin piyasadaki döviz dalgalanmaları ve buna bağlı olarak kağıt temini ile ilgili sorunlar ve eğitim yayıncılığının önceki yıllara göre daha düşük seyretmekte olan baskı adetlerinin olduğunu gözlemlemekteyiz.

 

Eylül 2016

 

Nisan ayı ile birlikte yılın ilk dört ayını tamamlamış olduk. Bu yılın ilk dört ayında gerçekleşen bandrol talebi 113.271.886 adet oldu. Geçen yılın ilk dört ayındaki talep 108.119.915 adet olarak gerçekleşmişti. İlk dört ay karşılaştırıldığında yaklaşık %4 oranında bir büyümenin gerçekleşmiş olduğunu gözlemlemekteyiz. İlk dört ayın sonunda geçen yıla kıyasla yaklaşık on iki milyon adet eğitim yayıncılığı kategorisindeki bandrol talebinin azalmış olmasına rağmen sektörün baskı adetinin büyümüş olması büyük önem arz etmektedir. Eğitim yayıncılığı alanında geçen yıla yakın bir performansın oluşması halinde sektörde basılan kitap adeti önceki yıla oranla çift haneli bir rakama ulaşacağını öngörmekteyiz.

 

Eylül 2016

2018 Nisan Ayı Kategori Dağılımı

2018 yılı Nisan ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin, kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %24,1'ini yetişkin inceleme araştırma kitapları, %6,5'ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %16'sını çocuk ve gençlik kitapları, %28,1'ini inanç kitapları, %1,2'sini akademik yayınlar, yaklaşık %24'ünü eğitim alanındaki kitaplar ve %0,4’ünü ithal kitaplar oluşturdu.

 

Türler Toplamı Nisan Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 6.784.317
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 1.846.764
Çocuk-Gençlik Kitapları 4.489.555
İnanç Kitapları 7.916.831
Akademik Yayınlar 335.582
Eğitim Kitapları 6.644.347
İthal Kitaplar 113.198
Toplam 28.130.594

 

Temmuz 2016