YAYFED 2018 Mayıs Ayı Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu verilerine göre 2018 Mayıs ayında yayıncılarımız tarafından yapılan bandrol talebi 25.659.786 adet olarak gerçekleşti. 2017 Mayıs ayında gerçekleşmiş olan talep 40.545.013 adet ile faaliyet dönemimiz süresince Mayıs ayında ulaşmış olduğumuz en yüksek adet idi. Önceki yıl ile kıyasladığımızda yaklaşık %37 oranında bir düşüş gerçekleşmiş oldu. Bu düşüşü oluşturan en önemli etkenler, ülkedeki seçim süreci ve bununla oluşan ekonomik dalgalanmalar ile Eğitim Yayınları kategorisindeki daralma sürecinin halen devam etmesidir.

 

Eylül 2016

 

Mayıs ayı ile birlikte yılın ilk beş ayını tamamlamış olduk. Bu yılın ilk beş ayında gerçekleşen bandrol talebi 138.931.672 adet oldu. Geçen yılın ilk beş ayındaki talep 148.664.928 adet olarak gerçekleşmişti. İlk beş ay karşılaştırıldığında yaklaşık %6,5 oranında bir küçülmenin gerçekleşmiş olduğunu gözlemlemekteyiz. İlk beş ayın sonunda geçen yıla kıyasla yaklaşık on milyon adetlik bir azalma ortaya çıkmıştır. Zaman zaman bandrol talebinin ardışık aylar arasında geçişkenlik oluşturması sebebiyle farklı görünümler ortay çıksa da, bu dönemde ortaya çıkan düşüşün konjonktürel sebepler dışında Eğitim Yayınları kategorisinde geçen yıl ile bu yıl arasında oluşan yaklaşık 24 milyon adetlik düşüş bu küçülmeyi açıklayacak en önemli veridir.

 

Eylül 2016

2018 Mayıs Ayı Kategori Dağılımı

2018 yılı Mayıs ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin, kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %21,7'sini yetişkin inceleme araştırma kitapları, yaklaşık %6'sını yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %19'unu çocuk ve gençlik kitapları, %24'ünü inanç kitapları, %1'ini akademik yayınlar, yaklaşık %26'sını eğitim alanındaki kitaplar ve %2,5’ini ithal kitaplar oluşturdu.

 

Türler Toplamı Mayıs Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 5.564.666
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 1.500.266
Çocuk-Gençlik Kitapları 4.750.860
İnanç Kitapları 6.196.140
Akademik Yayınlar 283.305
Eğitim Kitapları 6.724.350
İthal Kitaplar 640.199
Toplam 25.659.786

 

Temmuz 2016