YAYFED 2018 Haziran Ayı Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu verilerine göre 2018 Haziran ayında yayıncılarımız tarafından yapılan bandrol talebi 33.138.683 adet olarak gerçekleşti. 2017 Haziran ayında ise talep 34.454.905 olmuştur. Önceki yıl ile kıyasladığımızda yaklaşık %4 oranında bir düşüş saptanmıştır. Seçim süreci ile Ramazan Bayramının etkilerini düşündüğümüzde ulaşılan bu rakam, öngörülerimizle doğru orantılı bir netice ortaya çıkmıştır. Eğitim yayıncılığına yönelik güçlü yükseliş önümüzdeki aylar için sektöre yönelik pozitif yönde beklentilerimizi güçlendirmiştir.

 

Eylül 2016

 

Haziran ayı ile birlikte yılın ilk yarısını tamamlamış olduk. Bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen bandrol talebi 172.070.355 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk yarısındaki talep 183.119.833 adet olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl ile bu yılın ilk altı ayı karşılaştırıldığında yaklaşık %6 oranında bir küçülmenin gerçekleşmiş olduğunu gözlemlemekteyiz. Altı ayın sonunda ortaya çıkan bandrol talebinin düşmesindeki en önemli etken, Eğitim yayıncılığındaki geçen yıla kıyasla önemli adetteki düşüş ana faktör olmuştu. Ancak Haziran ayında Eğitim yayıncılığındaki bandrol talebi geçen yıla kıyasla artış göstermiştir. Bu artış ivmesinin devam etmesi durumunda 2018 yılında basılan kitap sayısı bir önceki yılın üzerinde gerçekleşebilir. Öngörümüz sektörümüzün yıl sonunda yeni bir zirve noktasına ulaşarak ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkısını devam ettireceği yönündedir.

 

Eylül 2016

2018 Haziran Ayı Kategori Dağılımı

2018 yılı Haziran ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin, kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %11,3'ünü yetişkin inceleme araştırma kitapları, %4,3'ünü yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %4,9'unu çocuk ve gençlik kitapları, %6,3'ünü inanç kitapları, %0,7'sini akademik yayınlar, %70'ini eğitim alanındaki kitaplar ve %2,3’ünü ithal kitaplar oluşturdu.

 

Türler Toplamı Haziran Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 3.748.957
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 1.451.279
Çocuk-Gençlik Kitapları 1.621.702
İnanç Kitapları 2.099.981
Akademik Yayınlar 224.341
Eğitim Kitapları 23.246.725
İthal Kitaplar 745.698
Toplam 33.138.683

 

Temmuz 2016