YAYFED 2018 Temmuz Ayı Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu verilerine göre 2018 Temmuz ayında yayıncılarımız tarafından yapılan bandrol talebi 42.786.586 adet olarak gerçekleşti. 2017 Temmuz ayında ise talep 34.037.500 olmuştu. Önceki yıl ile kıyasladığımızda yaklaşık %26 oranında kitap üretiminde artış gözlemlenmiştir. Yılın bu dönemi özellikle eğitim yayıncılığı kategorisindeki bandrol başvurularının yoğunlaştığı bir dönemdir. Haziran ayı ile başlayan eğitim yayıncılığı kategorisindeki kitap üretimi artışı temmuz ayında da artarak devam etmektedir. Bu alandaki büyümenin bu ivme ile devam etmesi durumunda bu kategoride yılın ilk beş ayındaki önceki yıla göre oluşan azalmanın tekrar pozitife dönüşmesi mümkün gözükmektedir.

 

Eylül 2016

 

Temmuz ayı ile birlikte yılın ilk yedi ayını tamamlamış olduk. Bu yılın ilk yedi ayında gerçekleşen bandrol talebi 214.856.941 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemindeki talep 217.157.333 adet olarak gerçekleşmişti. 2018 yılı ile 2017 yılının ilk yedi aylarındaki bandrol talebi karşılaştırıldığında yaklaşık %1 oranında bir azalma olduğunu gözlemlemekteyiz. 2018 yılına ilişkin ekonomik ve siyasi gelişmeleri dikkate aldığımızda mevcut durum sektörümüz açısından başarı olarak değerlendirilmelidir. Mevcut pozitif eğilimin devam etmesi durumunda yıl sonunda yayıncılık sektörü kitap üretimi olarak yeni bir zirve noktasına ulaşarak, kayıt altına aldığımız 2010 yılından bu döneme kadar devam etmekte olan her yıl kitap üretiminde yeni bir rekora ulaşma geleneğinin sektörümüzce sürdürüleceğini düşünmekteyiz.

 

Eylül 2016

2018 Temmuz Ayı Kategori Dağılımı

2018 yılı Temmuz ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin, kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %9'unu yetişkin inceleme araştırma kitapları, %4'ünü yetişkin edebiyat sanat kitapları, %5,4'ünü çocuk ve gençlik kitapları, %4,8'ini inanç kitapları, %0,8'ini akademik yayınlar, %73,5'ini eğitim alanındaki kitaplar ve %2,4’ünü ithal kitaplar oluşturdu.

 

Türler Toplamı Temmuz Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 3.830.887
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 1.720.395
Çocuk-Gençlik Kitapları 2.319.129
İnanç Kitapları 2.071.097
Akademik Yayınlar 351.459
Eğitim Kitapları 31.458.552
İthal Kitaplar 1.035.067
Toplam 42.786.586

 

Temmuz 2016