YAYFED 2018 Ağustos Ayı Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu verilerine göre 2018 Ağustos ayında yayıncılarımız tarafından yapılan bandrol talebi 48.340.559 adet olarak gerçekleşti. 2017 Ağustos ayında ise talep 53.138.267 olmuştu. Önceki yıl ile kıyasladığımızda yaklaşık %9 oranında kitap üretiminde düşüş gözlemlenmiştir. Geçen yılın aynı ayında gerçekleşen bandrol talebi Federasyonumuzun faaliyetlerini sürdürdüğü dönem içerisinde aylık olarak ulaşılmış en yüksek adetti. Bu yıl ağustos ayı içerisinde yer alan resmi tatiller ile ekonomik dalgalanmalar dikkate alındığında oluşan bandrol talebi beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir.

 

Eylül 2016

 

Ağustos ayı ile birlikte yılın ilk sekiz ayını tamamlamış olduk. Bu yılın ilk sekiz ayında bandrol talebi 263.197.500 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemindeki talep 270.295.600 adet olarak gerçekleşmişti. 2018 yılı ile 2017 yılının ilk sekiz aylarındaki bandrol talebi karşılaştırıldığında %2,7 oranında bir düşüş olduğunu gözlemlemekteyiz. Ağustos ayındaki resmi tatil süresi dikkate alındığında beklentilerimizin üzerinde bir ağustos performansı ortaya çıktı. Özellikle yılın ilk yarısında bandrol talebinin en yüksek olduğu Eğitim Yayınları kategorisinde yapılan bandrol talepleri beklentilerin altında kalmıştı. Ancak ağustos ayında bu alandaki talep geçen yılki talebin üzerine çıkmıştır. Eylül ayı ile birlikte Kültür yayınları kategorisindeki yükselmesini beklediğimiz bandrol talebi ile Eğitim Yayınları kategorisinin mevcut ivmesini devam ettirmesi halinde bütün olumsuzluklara rağmen sektörümüz pozitif yöndeki eğilimini sürdürecektir.

 

Eylül 2016

2018 Ağustos Ayı Kategori Dağılımı

2018 yılı Ağustos ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin, kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %7,1'ini yetişkin inceleme araştırma kitapları, %2,2'sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %3,2'sini çocuk ve gençlik kitapları, %4’ünü inanç kitapları, %0,6'sını akademik yayınlar, %80,1'ini eğitim alanındaki kitaplar ve %2,6’sını ithal kitaplar oluşturdu.

 

Türler Toplamı Ağustos Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 3.444.748
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 1.108.055
Çocuk-Gençlik Kitapları 1.553.205
İnanç Kitapları 1.938.510
Akademik Yayınlar 281.419
Eğitim Kitapları 38.734.958
İthal Kitaplar 1.279.664
Toplam 48.340.559

 

Temmuz 2016