YAYFED 2018 Eylül Ayı Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu verilerine göre 2018 Eylül ayında yayıncılarımız tarafından yapılan bandrol talebi 53.063.735 adet olarak gerçekleşti. 2017 Eylül ayında ise talep 45.585.551 olmuştu. Önceki yıl ile kıyasladığımızda yaklaşık %16 oranında kitap üretiminde artış gözlemlenmiştir. Eylül ayında ulaştığımız bu adet federasyonumuzun faaliyeti sürecinde ulaşılan en yüksek ikinci aylık bandrol talebi olarak kayıtlara geçmiştir. İlk kez 2015 yılı Ekim ayında aşılan aylık elli milyon adet bandı 2017 Ağustos ayından sonra, 2018 Eylül ayında üçüncü kez geçilmiş oldu. Son aylardaki olumsuz birçok gelişmeye rağmen yayıncılarımızın ortaya koyduğu büyük performans ile eylül kitap üretimi beklentilerimizi aşan bir seviyeye ulaşmıştır.

 

Eylül 2016

 

Eylül ayı ile birlikte yılın üçüncü çeyreğini de tamamlamış olduk. Bu yılın ilk dokuz ayında bandrol talebi 316.261.235 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemindeki talep 315.881.151 adet olarak gerçekleşmişti. 2018 yılı ile 2017 yılının ilk dokuz aylarındaki bandrol talebi karşılaştırıldığında aynı seviyede gerçekleşmiş oldu. Yılın ilk altı ayında eğitim kategorisindeki kitap üretimi daha önceki raporlarımızda da ifade ettiğimiz gibi bir hayli düşüş göstermişti. Ancak ağustos ayından itibaren eğitim kategorisinde yayınlanan kitap adedi ciddi artış göstermeye başlamış ve eylül ayında da bu ivmeyi sürdürmüştür. Yılın son çeyreğinde bu pozitif ivmenin devam etmesi durumunda sektörümüz yeni bir zirve noktasına ulaşarak ülkemiz ekonomisine pozitif katkısını sürdürmeye devam edecektir.

 

Eylül 2016

2018 Eylül Ayı Kategori Dağılımı

2018 yılı Eylül ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin, kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %10,8'ini yetişkin inceleme araştırma kitapları, %3,8'ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %4,2'sini çocuk ve gençlik kitapları, %4’ünü inanç kitapları, %1,2'sini akademik yayınlar, %74,4'ünü eğitim alanındaki kitaplar ve %1,4’ünü ithal kitaplar oluşturdu.

 

Türler Toplamı Eylül Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 5.716.493
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 2.056.120
Çocuk-Gençlik Kitapları 2.257.152
İnanç Kitapları 2.133.424
Akademik Yayınlar 641.525
Eğitim Kitapları 39.495.967
İthal Kitaplar 763.054
Toplam 53.063.735

 

Temmuz 2016