YAYFED 2018 Ekim Ayı Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu verilerine göre 2018 Ekim ayında yayıncılarımız tarafından yapılan bandrol talebi 42.085.636 adet olarak gerçekleşti. 2017 Ekim ayındaki bandrol talebi 40.006.183 adet olarak gerçekleşmişti. Önceki yıl ile kıyasladığımızda yaklaşık %5 oranında kitap üretiminde artış gözlemlenmiştir. Ekim ayında ulaştığımız bu rakam 2018 yılı başındaki yıllık bazda sektörün kitap üretimi ile ilgili ortaya koyduğumuz öngörüleri destekler niceliktedir.

 

Eylül 2016

 

Ekim ayı ile birlikte yılın ilk on ayını tamamlamış olduk. Bu yılın ilk on ayında bandrol talebi 358.346.871 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemindeki talep 355.887.334 adet olarak gerçekleşmişti. 2018 yılı ile 2017 yılının ilk on aylarındaki bandrol talebi karşılaştırıldığında yaklaşık %1 oranında büyümenin gerçekleştiğini görmekteyiz. Yılın ilk altı ayında eğitim kategorisindeki kitap üretimi önceki yıla göre ciddi anlamda düşüş kaydetmişti. Ağustos ayı ile birlikte bu alanda yükselen üretim ekim ayı ile birlikte önceki yıla göre negatifte olan pozisyonunu pozitife çevirmiş durumdadır. Yılın ilk on ayı sonunda oluşan toplam rakamlarda üç milyon adetin üzerinde pozitif büyüme Eğitim kategorisinde yer alan üretimlerden kaynaklanmış olup, İnanç kategorisindeki kitap üretimi de önceki yıla göre yaklaşık üç milyonluk artış ile önemli bir katkı sağlamıştır. Diğer kategorilerde ise 2017 yılı ile karşılaştırdığımızda sınırlı düzeyde de olsa düşüş gözlemlemekteyiz. Bandrol talebinin en yoğun olduğu aylarda gerçekleşen kur dalgalanmaları ve bu belirsizlikten en fazla etkilenen sektörlerden biri olan yayıncılık sektörü bütün olumsuzluklara rağmen büyüyerek ülkemiz ekonomisine pozitif yöndeki katkısını sürdürmüştür.

 

Eylül 2016

2018 Ekim Ayı Kategori Dağılımı

2018 yılı Ekim ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin, kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %19,2'sini yetişkin inceleme araştırma kitapları, %6,9'unu yetişkin edebiyat sanat kitapları, %9,8'ini çocuk ve gençlik kitapları, %7,1’ini inanç kitapları, %1,3'ünü akademik yayınlar, %54,5'ini eğitim alanındaki kitaplar ve %1,1’ini ithal kategorisindeki kitaplar oluşturdu.

 

Türler Toplamı Ekim Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 8.065.888
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 2.908.142
Çocuk-Gençlik Kitapları 4.122.958
İnanç Kitapları 3.007.626
Akademik Yayınlar 552.989
Eğitim Kitapları 22.940.868
İthal Kitaplar 487.165
Toplam 42.085.636

 

Temmuz 2016