2019 Yılı Mart Ayı Bandrol Verileri

Yayıncılık sektörü kitap üretiminde 2019 Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi ve federasyonumuza yapılan bandrol talebi 23.723.511 adet olarak gerçekleşti. 2018 Yılı Mart ayında gerçekleşen talep 33.269.662 adet olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın aynı ayı ile kıyasladığımızda yaklaşık %29 oranında kitap üretiminde düşüş gözlemlenmektedir.

 

Eylül 2016

 

Mart ayı ile birlikte yılın ilk çeyreğini tamamlamış olduk. Yılın ilk üç ayında yayıncılarımız 71.168.263 adet kitap yayınladı. 2018 yılı ilk çeyreğinde üretilen kitap adedi 85.141.292 olarak kayıtlara geçmişti. Kategori bazında baktığımızda Eğitim kategorisinde üretilen kitap sayısında geçen yıla oranla bir miktar artış olmasına karşın Çocuk-Gençlik ve İnanç kategorisinde yayınlanan kitap sayısında önemli bir düşüş gözlemlenmiş olup, diğer kategorilerde ise büyük bir değişim olmamıştır.

 

Eylül 2016

 

Mart Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı Mart ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %31,3'ünü yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %11,2’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %12,8'ini çocuk ve gençlik kitapları, %10,8'ini inanç kitapları, %1,3'ünü akademik yayınlar, yaklaşık %31,4'ünü eğitim alanındaki kitaplar ve %1,2’sini ithal kitaplar oluşturdu.

 

Türler Toplamı Mart Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 7.426.608
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 2.664.008
Çocuk-Gençlik Kitapları 3.028.253
İnanç Kitapları 2.568.452
Akademik Yayınlar 299.545
Eğitim Kitapları 7.437.293
İthal Kitaplar 299.352
Toplam 23.723.511

 

Temmuz 2016