2019 Yılı Nisan Ayı Bandrol Verileri

Yayıncılık sektörü kitap üretiminde 2019 Nisan ayında yılın önceki aylarına göre toparlanma göstermiştir. Bu toparlanma önceki yılın aynı ayına göre adetsel olarak daha az olsa da önceki aylara göre iyi bir performans ortaya koyarak 27.312.964 adet kitap üretimi gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı ayında basılan kitap adedi 28.130.594 olarak gerçekleşmişti. Önceki yıla göre düşüş yaklaşık %3 oranında gerçekleşmiştir.

 

Eylül 2016

 

Nisan ayı ile birlikte yılın ilk dört ayını tamamlamış olduk. Yılın ilk dört ayında yayıncılarımız 98.481.227 adet kitap yayınladı. 2018 yılı ilk dört ayında üretilen kitap adedi 113.271.886 olarak kayıtlara geçmişti. 2018 yılı ile karşılaştırdığımızda il dört ay sonunda kitap üretiminde yaklaşık %15 oranında bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Kategorik olarak baktığımızda Eğitim kategorisinde yayınlanan kitap adedi geçen yıla oranla %10 civarında bir artış göstermişken, Yetişkin(İnceleme-Araştırma), Çocuk-Gençlik ve İnanç Kategorilerinde yaşanan ciddi düşüşler geçen yıla göre oluşan kaybın sebebi olarak gözükmektedir.

 

Eylül 2016

 

Nisan Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı Nisan ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %19,3'ünü yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %7,2’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %12,4'ünü çocuk ve gençlik kitapları, %25,3'ünü inanç kitapları, %1,3'ünü akademik yayınlar, yaklaşık %34,2'sini eğitim alanındaki kitaplar ve %0,3’ünü ithal kitaplar oluşturdu.

 

Türler Toplamı Nisan Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 5.269.508
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 1.965.023
Çocuk-Gençlik Kitapları 3.392.239
İnanç Kitapları 6.910.205
Akademik Yayınlar 351.385
Eğitim Kitapları 9.336.907
İthal Kitaplar 87.697
Toplam 27.312.964

 

Temmuz 2016