2019 Yılı Mayıs Ayı Bandrol Verileri

Yayıncılık sektörü kitap üretiminde 2019 Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ve bu ayda federasyonumuzdan talep edilen bandrol sayısı 26.957.340 adet olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayında gerçekleşen kitap üretimi 25.659.786 adet olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl ile karşılaştırdığımızda %5 oranını aşan bir büyümenin gerçekleştiğini gözlemlemekteyiz. Bu büyümenin gerçekleşmesindeki en önemli parametre geçen yıla oranla pozitif yönde ayrışan Eğitim Yayınları kategorisinde yapılan kitap üretimi olmuştur. Eğitim Yayınları kategorisindeki kitap üretimi 2019 Mayıs ayında geçen yıla oranla yaklaşık altı milyon adet ve %40 oranının üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. Kültür Yayınları kategorisindeki kitap üretimi bir önceki yıla göre yılbaşından itibaren düşüşünü maalesef devam ettirmektedir.

 

Eylül 2016

 

Mayıs ayı ile birlikte yılın ilk beş ayını tamamlamış olduk. Yılın ilk beş ayında sektörümüz 125.438.567adet kitap yayınladı. 2018 yılı ilk beş ayında yayınlanan kitap adedi 138.931.672 olarak kayıtlara geçmişti. 2018 yılı ile karşılaştırdığımızda il beş ay sonunda kitap üretiminde yaklaşık %10 oranında ve on üç milyon adet bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Eğitim kategorisinde yayınlanan kitap adedinin geçen yılın ilk beş ayına göre yaklaşık on milyon adet pozitif katkı yapmasına karşılık, Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) kategorisi geçen yıl ile aynı adetleri korurken diğer kategorilerde düşüş yaşanmıştır. En önemli düşüş on milyon üzeri bir adet ile İnanç kategorisinde yayınlanan kitaplarda gerçekleşmiştir.

 

Eylül 2016

 

Mayıs Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı Mayıs ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayınlanan kitapların %22,4'ünü yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %6,5’ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %11,2'sini çocuk ve gençlik kitapları, %9,3'ünü inanç kitapları, %1,1'ini akademik yayınlar, %48,2'sini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %1,3’ünü ithal kitaplar oluşturdu.

 

Türler Toplamı Mayıs Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 6.026.273
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 1.764.309
Çocuk-Gençlik Kitapları 3.015.878
İnanç Kitapları 2.512.883
Akademik Yayınlar 298.065
Eğitim Kitapları 12.997.135
İthal Kitaplar 342.797
Toplam 26.957.340

 

Temmuz 2016