2019 Yılı Haziran Ayı Bandrol Verileri

Yayıncılık sektörü kitap üretiminde yılın ilk dört ayında geçen yıla oranla negatif bir seyir izlemişti. Mayıs ayından itibaren başlayan pozitif eğilim haziran ayında da devam etti. 2019 Haziran ayında yayıncılarımız bandrol talebi 34.072.195 adet olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı ayındaki bandrol talebi 33.138.683 adet olarak kayıtlara geçmişti. Bu rakamlar neticesinde haziran ayında sektörümüzün ürettiği kitap adedi bir önceki yıl ile karşılaştırdığımızda yaklaşık %3 oranında artmıştır. Mayıs ayında olduğu gibi haziran ayında yaşanan büyümenin lokomotifi eğitim kategorisindeki büyüme olmuştur. Bu kategoride geçen yılın aynı ayına göre üç milyon adedin üzerinde yayınlanan kitap sayısında artış olmuştur. Akademik ve çocuk-gençlik kategorilerinde önemli oranda artış gözlenirken ithal, inanç, yetişkin ve yetişkin kurgu kategorilerinde düşüş gözlenmiştir.

 

Eylül 2016

 

Haziran ayı ile birlikte yılın ilk yarısını tamamlamış olduk. Yılın ilk yarısında sektörümüz 159.510.762 adet kitap yayınladı. 2018 yılının ilk yarısında ise yayınlanan kitap adedi 172.070.355 olarak kayıtlara geçmişti. 2018 yılı ile karşılaştırdığımızda yılın ilk yarısında kitap üretiminde yaklaşık %7 oranında ve on iki milyon adet üzeri bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Bu dönemde eğitim kategorisinde yayınlanan kitap adedinin geçen yıla oranla yaklaşık on iki milyon adet pozitif yönde katkı sağlamasına karşılık, yetişkin (inceleme-araştırma),çocuk gençlik, inanç ve ithal kategorilerindeki bandrol adedi ciddi düşüş göstermiştir. Diğer kategorilerde ise yaklaşık aynı adette bandrol alımı gerçekleşmiştir.

 

Eylül 2016

 

Haziran Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı Haziran ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayınlanan kitapların %7,3'ünü yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %2,7’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %6,2'sini çocuk ve gençlik kitapları, %4,5'ini inanç kitapları, %1,2'sini akademik yayınlar, %77,5'ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %0,6’sını ithal kitaplar oluşturdu.

 

Türler Toplamı Haziran Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 2.488.432
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 925.490
Çocuk-Gençlik Kitapları 2.097.298
İnanç Kitapları 1.548.410
Akademik Yayınlar 405.388
Eğitim Kitapları 26.406.340
İthal Kitaplar 200.837
Toplam 34.072.195

 

Temmuz 2016